CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Địa điểm làm việc: Lầu 4 - 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 - Đánh giá định kỳ hệ thống Kiểm soát nội bộ và có những ghi nhận về thực trạng.

- Lập đề cương kiểm soát cụ thể cho từng đợt kiểm tra và trình Trưởng Ban Kiểm Soát phê duyệt.

- Lập Kế hoạch hành động, Kế hoạch ngân sách hàng năm trình Trưởng BKS phê duyệt.

- Rà soát và thiết lập lại các cơ chế kiểm soát không còn phù hợp để cải tiến nhằm phát hiện, ngăn ngừa rủi ro.

- Kiểm tra tính tuân thủ về các quy chế, quy trình, quy định, chính sách, chế độ của các Phòng ban nghiệp vụ; kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, hạch toán của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất, xác nhận và báo cáo về chất lượng và độ tin cậy của thông tin quản trị, thông tin tài chính do các cá nhân, phòng ban báo cáo cho Hội đồng quản trị, Ban TGĐ.

- Thực hiện công tác phúc tra để đảm bảo việc thực hiện các giải pháp khắc phục sai phạm, giảm thiểu rủi ro.

- Gửi kết quả các đợt kiểm tra đến Ban điều hành và các phòng ban có liên quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

II.YÊU CẦU:

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

- Nam, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - kế toán/ Kiểm toán.

- Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí Kiểm toán/ Kiểm soát nội bộ/ Kiểm soát độc lập.

- Yêu cầu ứng viên nắm vững các thông tư/nghị định/quy định của nhà nước có liên quan đến Tài chính, kế toán, thuế.Có năng lực kiểm tra việc tuân thủ các chế độ tài chính kế toán.

-Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề hỗ trợ: ACCA, CPA, chứng chỉ hành nghề thuế, chứng chỉ hành nghề kế toán. 

-Yêu cầu hồ sơ còn hạn ít nhất 6 tháng( bổ sung khi đến nhận việc)

+ 1 Bản sao Chứng minh nhân dân

+ 1 Bản sao Hộ khẩu thường trú

+ 1 Bản sao các văn bằng/ chứng chỉ

+ 1 Bản chính Sơ yếu lý lịch

+ 1 Bản chính Giấy khám sức khỏe

+ 2 Ảnh thẻ 3x4

-Thời hạn nhận hồ sơ:17/12/2019( P.NS sẽ ưu tiên phỏng vấn những hồ sơ gửi về trước)

-Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về cho P.NS:Ms Duyên - tuyendung@ttctrading.vn - 0901 499 469