Tin tức

Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 10.7.2020, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm & triển khai Kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2020. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và Báo cáo đánh giá hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát. Tiếp theo đó là phần tham luận của Phòng Kinh doanh Đường. Hội nghị cũng tuyên dương các gương mặt tiêu biểu đồng thời tôn vinh cống hiến, trao logo thân niên các cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Theo đó, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty đã diễn ra trong bối cảnh thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến nền kinh tế, tuy nhiên Công ty vẫn gặt hái được những thành quả ấn tượng. Các mảng kinh doanh Đường, Cồn, Mật rỉ và dịch vụ Logistic 6 tháng đầu năm 2020 đều đạt được các chỉ số đáng ghi nhận.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp trong sự quyết tâm cao độ, phấn đấu đạt các mục tiêu kế hoạch trong năm 2020.

 

Các tin khác

Sự kiện