Thông tin sản phẩm

Gạo
TTCIMEX RICE cung cấp các mặt hàng sản phẩm gạo cao cấp: gạo Lài sữa, gạo Hàm Châu, ST24, ST25,...
Sắn lát

Tên gọi: sắn, khoai mì, củ đậu ( theo cách gọi từng địa phương).

Tên gọi khác: Manihot esculenta, cassava, tapioca,...

Sắn tươi sau khi thu hoạch được chế biến thành tinh bột hoạch thành sắn khô để tránh độ tinh bột giảm và tăng khả năng lưu trữ.