Công ty cổ phần Thương mại Thành Thành Công là một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất Mía đường. Hiện nay, theo nhu cầu phát triển Công ty chúng tôi cần tuyển các vị trí công việc cụ thể như sau: