yêu cầu báo giá

Nguồn cung ứng

Mật rỉ được cung cấp từ tất cả các nhà máy đường tại Việt Nam

» Trong tập đoàn TTC: Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS), Biên Hòa (BHS), Phan Rang (PRS), Ninh Hòa (NHS), Gia Lai (SEC), Nước Trong.

» Ngoài tập đoàn TTC: Cần Thơ (CASUCO), Quảng Ngãi (QNS)....

Mật nhập khẩu từ các nước: Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ...

Sản lượng cung ứng trên 300.000 tấn/năm