yêu cầu báo giá

CHẤT LƯỢNG

Độ Brix: dùng đo độ khô của mật rỉ, tính bằng % khối lượng, bình quân từ 78 - 82%

Tổng độ đường: bình quân từ 48 - 54 %

Nhận diện bằng cảm quan: màu nâu đen, có vị ngọt, có mùi thơm đặc trưng của dịch đường, không có tạp chất lạ